GÓC CHUYÊN GIA: Lợi ích của nhà màng đối với mô hình trồng dưa lưới

Sử dụng nhà màng là một trong những yếu tố then chốt giúp mô hình trồng dưa lưới của nhà nông đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong số phát sóng hôm nay, chương trình GÓC CHUYÊN GIA sẽ cùng bà con tìm hiểu về lợi ích của việc trồng dưa lưới trong nhà màng.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật ươm giống, gieo hạt cây dưa lưới

Ươm giống, gieo hạt là những công đoạn đầu tiên trong quy trình trồng cây dưa lưới. Những bước này tuy không khó nhưng yêu cầu bà con cần nắm được kỹ thuật để tránh tình trạng hao hụt trong quá trình trồng. Những kỹ thuật ươm giống, gieo hạt dưa lưới sẽ được chia sẻ trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay.