HỘP THƯ NÔNG THÔN XANH: Những “Sứ Giả Xanh” thức đêm nhặt rác cùng công nhân vệ sinh môi trường

Những “Sứ Giả Xanh” thức đêm nhặt rác cùng công nhân vệ sinh môi trường; Hành động đẹp vì môi trường của các thành viên câu lạc bộ thanh niên khuyết tật... là những chia sẻ Hộp thư Nông Thôn Xanh nhận được từ độc giả trong tuần qua.