Chuyển động Nhà nông 3/4: Mặn xâm nhập sâu từ giữa tháng Tư, cần bảo vệ bờ bao tại khu vực ĐBSCL

Vị trí số 1 thế giới của hồ tiêu Việt Nam đang bị đe doạ bởi Brazil; Việt Nam có thể thu thêm gần 1.300 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon; Ninh Thuận: Không để vật nuôi bị chết khát mùa khô hạn; Đồng bằng sông Cửu Long: Mặn xâm nhập sâu từ giữa tháng Tư, cần bảo vệ bờ bao

Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về cung cấp, chế biến gia vị: Trong nửa tháng xuất khẩu hơn 12 nghìn tấn hồ tiêu

Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong 16 ngày đầu tháng 3/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 12.368 tấn hồ tiêu, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 53 triệu USD.