Đồng Tháp: Anh nông dân tự sáng tạo mô hình nuôi dê mới lạ, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, anh Huỳnh Thanh Hùng đã tận dụng thời gian nhàn rỗi ngoài công việc chính và đất trống, tìm đến mô hình nuôi dê với phương pháp hoàn toàn mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.