Sổ tay Nhà nông: Kỹ thuật bón phân cho cây nhãn đạt hiệu quả kinh tế cao

Bón phân cho cây nhãn đúng kỹ thuật sẽ giúp cây phát triển tốt, cho chất lượng quả to và vị ngọt. Bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu kỹ thuật bón phân cho cây nhãn đạt hiệu quả kinh tế cao trong số phát sóng hôm nay.