SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật ươm giống, gieo hạt cây dưa lưới

Ươm giống, gieo hạt là những công đoạn đầu tiên trong quy trình trồng cây dưa lưới. Những bước này tuy không khó nhưng yêu cầu bà con cần nắm được kỹ thuật để tránh tình trạng hao hụt trong quá trình trồng. Những kỹ thuật ươm giống, gieo hạt dưa lưới sẽ được chia sẻ trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay.