"Mục sở thị" nơi đào tạo lái tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Khóa đào tạo thực tế được áp dụng cho 50 người, trong đó vị trí lái tàu là 38 người, vị trí lái thử tàu, dồn tàu gồm 12 người. Các đơn vị liên quan đang nỗ lực để kịp vận hành đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội, dự kiến vào giữa năm nay.