Cả làng ở Hà Nội đổ xô xin lửa lấy đỏ trong đêm

Lễ hội "lấy đỏ" độc đáo này là buổi lễ "giã hội", tức là kết thúc toàn bộ các lễ hội của làng trong dịp đầu năm mới, được tổ chức vào ngày 11/1 Âm lịch ở làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) hàng năm.