Trai làng đằm mình trong đầm nước vây bắt vịt giật phần thưởng tăng theo cấp số nhân

Đến hẹn lại lên, ngày 12 tháng Giêng hàng năm, làng Lại Yên diễn ra hội thi bắt vịt dưới đầm nước, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới theo dõi và cổ vũ.