Hình ảnh các đơn vị Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.