Quy trình mang cây nấm đông trùng hạ thảo về trồng thành công ở Thái Nguyên

Năm 2018, khi Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu thành công việc trồng loại nấm đông trùng hạ thảo. Một vài cơ sở đã học hỏi và ứng dụng thành công quy trình nuôi cấy và sản xuất loại nấm quý này và phát triển cho đến hiện tại.

Quy trình sản xuất đông trùng hạ thảo trong nhà máy

Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm trong chi Thitarodes Viette, 1968.