Bất ngờ với mô hình nông nghiệp "ba cấp độ" ở Trung Quốc mang lại thu nhập đáng kể cho người dân

Tỉnh Tứ Xuyên xây dựng phương thức nông nghiệp "ba cấp độ", với các loại cây trồng được trồng ở độ cao khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trung Quốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào nông nghiệp như thế nào?

Để tăng cường an ninh lương thực, Trung Quốc đang thực hiện một cuộc cách mạng nông nghiệp bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông sản và khai thác đất nông nghiệp theo tiêu chuẩn cao.