Clip: Giả trai thi khoa cử, nữ Trạng nguyên duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam khiến vua cũng phải ấn tượng

Thời phong kiến xưa, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" khiến phụ nữ khó có thể bình đẳng với nam giới, nhất là trong việc học hành, thi cử. Vậy mà có một nữ nhân đã đề danh bảng vàng, thi đỗ Trạng nguyên - danh hiệu học vị tiến sĩ cao nhất trong khoa thi Đình.