“Phố vẫy" quanh công viên Hòa Bình (Hà Nội): Hành sự ngay bờ bụi ven đường (Kỳ 2)

Tiếp tục câu chuyện về tuyến “phố vẫy” quanh công viên Hòa Bình. Hoạt động mua bán dâm diễn ra công khai ngay bên đường. Chưa dừng lại đó, trong quá trình điều tra, phóng viên còn giật mình khi phát hiện, các đối tượng mua bán dâm quan hệ tại chỗ, ngay bờ bụi bên đường.

Hà Nội: Thâm nhập “phố vẫy’ quanh công viên Hòa Bình (Kỳ 1)

Vẫy khách, tràn ra cả vỉa hè mời chào người đi đường mua dâm, đó chỉ là một phần bề nổi trước những gì đang diễn ra quanh công viên Hòa Bình. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Dân Việt còn phát hiện nhiều góc tối về hoạt động mại dâm ở đây, nơi dân chơi hay gọi là “phố vẫy”.