Thời tiết hôm nay 21/3/2024: Bắc Bộ sáng trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng; miền Bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; Bắc miền Trung đêm mưa rào rải rác. Nam Trung Bộ gió vùng ven biển cấp 4-5. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 20/3/2024: Bắc Trung Bộ mưa to cục bộ, Đông Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, mưa vài nơi; vùng đồng bằng, ven biển Đông Bắc Bộ đêm mưa rào rải rác, gió cấp 3-4, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ trời rét, mưa to cục bộ. Phía Nam ngày nắng, Nam Bộ có nắng nóng, Đông Nam Bộ nắng nóng, 34-37 độ C.

Thời tiết hôm nay 19/3/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C, vùng ven biển gió cấp 4-5. Trung-Nam Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Nam Bộ có nắng nóng, Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Thời tiết hôm nay 18/3/2024: Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 17/3/2024: Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa phùn, sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 16/3/2024: Đông Bắc Bộ mưa phùn, Tây Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; trưa, chiều trời nắng. Tây Bắc, Đông Nam Bộ có nắng nóng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Thời tiết hôm nay 15/3/2024: Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa, chiều trời nắng. Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng. Phía Nam đêm không mưa. Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng, 35-36 độ C.

Thời tiết hôm nay 14/3/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi và Đông Bắc mưa rào, Tây Bắc ngày nắng. Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa, chiều trời nắng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng; Nam Bộ nắng nóng, Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết hôm nay 13/3/2024: Đông Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; Tây Bắc trưa, chiều trời nắng. Vùng ven biển Đông Bắc Bộ gần sáng có mưa nhỏ. Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, có sương mù nhẹ. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng; Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 12/3/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng trời rét, có sương mù

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi 11-14 độ C; trưa, chiều giảm mây, trời nắng; gió nhẹ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C; gió cấp 2-3.

Thời tiết hôm nay 11/3/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ ngắt quãng, trời lạnh. Nam Bộ nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Thời tiết hôm nay 10/3/2024: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi 35-37 độ C.

Thời tiết hôm nay 9/3/2024: Tây Nguyên nắng nóng, Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, nhiều mây, có mưa nhỏ. Khu vực phía Nam Trung Bộ ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng; riêng Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ C.

Thời tiết hôm nay 8/3/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, nhiều mây, ít mưa; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Tây Bắc trưa, chiều trời nắng; vùng ven biển Đông Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 3. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng; Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 7/3/2024: Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa, nhiều mây, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Tây Bắc trưa, chiều trời nắng, nền nhiệt cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Đông Nam Bộ nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 6/3/2024: Trung Trung Bộ, Đông Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sương mù, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Tây Bắc, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 5/3/2024: Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa, chiều trời nắng. Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc miền Trung, Đông Nam Bộ có nắng nóng trên 35-36 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Thời tiết hôm nay 4/3/2024: Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng.

Thời tiết hôm nay 3/3/2024: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Thời tiết hôm nay 2/3/2024: Bắc Bộ trời rét, Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Phía Nam chiều, tối, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; Đông Nam Bộ nắng nóng.