Mẹ rưng rưng nước mắt tiễn con nhập ngũ: "Mình thanh niên mà, phải có công với đất nước"

Sáng 27/2, các địa phương tại TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Năm nay, toàn thành phố có gần 5.000 thanh niên lên đường, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.