Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật vô liêm sỉ nhất khiến Thục Hán suy vong, cả 3 anh em Lưu Bị bỏ mạng oan ức

Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể nói là cuốn sách anh hùng nhất trong tất cả các tác phẩm của văn học Trung Quốc, và tất cả mọi người trong cuốn sách, thậm chí nhiều nhân vật phản diện, đều được thế giới đánh giá cao. Nhưng trong đó cũng có một người mà mọi người khinh thường, đó chính là Mi Phương.

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Lưu Bị nhất quyết không chọn Trương Phi làm thị vệ của riêng mình?

Trương Phi là một trong hai võ tướng tài giỏi nhất dưới trướng Lưu Bị. Ông có thân hình to lớn, dung mạo oai phong nhưng tại sao lại không được Lưu Bị chọn làm thị vệ cho bản thân và gia quyến của mình?

Clip: Được Lưu Bị hết lòng tin tưởng nhưng chính công thần này hại chết 3 người trong Ngũ Hổ tướng

Trước khi có Gia Cát Lượng và Phượng Sồ Bàng Thống, mưu sĩ này cực kỳ được Lưu Bị tín nhiệm, nhưng đây cũng chính là nhân vật đã hại chết 3 người trong Ngũ Hổ tướng của nhà Thục Hán.

Clip: Thứ vũ khí sát thương cực lớn có thể giúp Trương Phi đoạt mạng kẻ thù trong chớp mắt

Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi được miêu tả sử dụng một loại mâu dài, lưỡi uốn lượn như thân rắn, ở đầu lưỡi lại tõe ra làm hai bên như lưỡi con rắn.