Chuyển động Nhà nông 27/2: Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Hải Dương đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng

Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Hải Dương đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng; Phú Thọ tái hiện sống động nghi lễ Vua Hùng dạy dân cấy lúa; Người chăn nuôi tại Thanh Hoá chuẩn bị các điều kiện để tái đàn; Giá thành sản xuất là vấn đề lớn của ngành tôm...