thay đổi vật nuôi

  • Nuôi xen canh trên ruộng lúa, nông dân Kiên Giang trúng đậm vụ mùa tôm càng xanh

    Nuôi xen canh trên ruộng lúa, nông dân Kiên Giang trúng đậm vụ mùa tôm càng xanh

    Vụ mùa 2020, nông dân huyện An Minh thả nuôi trên 4.500 ha tôm càng xanh xen canh trên ruộng lúa. Trong những ngày sau Tết, bà con nông dân tranh thủ thu hoạch dứt điểm vụ tôm càng xanh để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Nhờ chủ động chăm sóc, tình hình thời tiết thuận lợi nên cho năng suất cao, bà con nông dân rất phấn khởi.