Thu nhập ổn định, lâu dài nhờ trồng cây mắc ca trên cao nguyên Mộc Châu

Những năm gần đây, người dân xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã chuyển đổi một phần diện tích đất dốc canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, trong đó có mô hình cây trồng mới Mắc ca. Mô hình này không chỉ tạo sinh kế mà còn triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở đây.

Thu nhập ổn định, lâu dài nhờ trồng cây mắc ca trên cao nguyên Mộc Châu