tiêu thụ sản phẩm nông sản

  • Nông sản Bắc Kạn "bén duyên" với sàn thương mại điện tử

    Nông sản Bắc Kạn "bén duyên" với sàn thương mại điện tử

    Do tác động bởi dịch COVID-19 việc tiêu thụ sản phẩm nông sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước thực tế đó, tỉnh Bắc Kạn xác định trọng tâm là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ nông sản để thích ứng trong tình hình mới.