Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 21/01: Giá thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: Tìm giải pháp căn cơ cho nông sản xuất khẩu Trung Quốc

Tọa đàm: "Phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển bền vững: Cơ hội và thách thức"