[TỌA ĐÀM] Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Sáng ngày 14/12/2022, Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức toạ đàm để tìm ra những giải pháp hạn chế rủi ro bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm gỗ của Việt Nam.

[TỌA ĐÀM] Phòng vệ thương mại đối với ngành gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.