{TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN}: Giải pháp phát triển nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm sản xuất thức ăn chăn nuôi, giảm phụ thuộc nhập khẩu

Là ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, trong 10 năm gần đây, ngành chăn nuôi Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng rất ấn tượng, bình quân 5-6%/năm. Cùng với sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi, ngành sản xuất thức ăn công nghiệp (TACN) ở Việt Nam cũng đã tăng trưởng ngoạn mục, đạt bình quân 13-15%/năm.

Tuy nhiên, ngành thức ăn chăn nuôi ( TACN) công nghiệp nước ta vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, nguyên liệu TACN trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu, năm 2020 Việt Nam cho tới 6 tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Trong khi đó, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước, có cả trăm triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp chưa được sử dụng hiệu quả. Vậy, làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn nguyên phụ liệu này, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để phát triển ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi hiệu quả?

Những câu hỏi đó, cũng là những nội dung chính sẽ được bàn luận trong buổi Toạ đàm với chủ đề: :"Giải pháp phát triển nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm sản xuất thức ăn chăn nuôi, giảm phụ thuộc nhập khẩu". Do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Báo NTNN/Dân Việt tổ chức.

TỌA ĐÀM: Giải pháp phát triển nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm sản xuất thức ăn chăn nuôi, giảm phụ thuộc nhập khẩu.