Trà Vinh: Độc lạ giống nhãn tím được ông nông dân trồng thu về lợi nhuận cao

Vườn nhãn với 1.000 gốc của ông Tạ Trung Thành (Trà Vinh). Với đặc tính cùi dày, ngọt trái và cho năng suất vượt trội, khả năng chống chịu tốt sâu bệnh và khô hạn nên vườn luôn tươi tốt và mỗi năm cho 2 vụ trái chín. Với chất lượng trái ngon và màu sắc lạ nên trái bán luôn gấp nhiều lần so với các giống nhãn khác.

Trà Vinh: Độc lạ giống nhãn tím được ông nông dân trồng thu về lợi nhuận cao

Trà Vinh: Độc lạ giống nhãn tím được ông nông dân trồng thu về lợi nhuận cao