Trồng cây lạc dại trong vườn cà phê có tác dụng gì?

Nhằm nâng cao giá trị vườn cà phê, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, giảm lượng phân hóa học, chống xói mòn thì việc trồng lạc dại trong vườn cà phê là cần thiết và phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong giai đoạn hiện nay.

Trồng cây lạc dại trong vườn cà phê có tác dụng gì?

Trồng cây lạc dại trong vườn cà phê có tác dụng gì?