[TRỰC TIẾP] Chủ tịch UBND TP. HCM, ông Phan Văn Mãi đối thoại trực tiếp với người dân

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi đối thoại và chia sẻ trực tiếp với người dân thông qua livestream của chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" về những định hướng, kế hoạch trên địa bàn TP trong công tác phòng, chống Covid-19 sau ngày 15/9/2021.