[TRỰC TIẾP] Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề: "NGƯỜI NÔNG DÂN CHUYÊN NGHIỆP"

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đại diện các địa phương, Hội Nông dân các cấp, nhà khoa học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022.

Sáng nay 12/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, giao Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp. 

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đại diện các địa phương, Hội Nông dân các cấp, nhà khoa học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động để cùng đi tìm câu trả lời thế nào là người nông dân chuyên nghiệp; người nông dân cần phải làm gì để trở thành nông dân chuyên nghiệp?. Những vấn đề đặt ra đối với nông dân trong giai đoạn mới như: Cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp; giải quyết những vướng mắc, hạn chế trong vấn đề về vốn, chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, thay đổi quy trình sản xuất đảm bảo đầu ra cho nông sản... Các chính sách hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn để xây dựng người nông dân chuyên nghiệp - phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.