[TRỰC TIẾP] Kỷ niệm Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai được bắt đầu vào năm 1989, do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khởi xướng để thúc đẩy văn hóa toàn cầu nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, được tổ chức vào ngày 13/10 hàng năm.