[TRỰC TIẾP]: Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức

Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại sẽ ra chiều nay tại Quảng Trường Đỏ (Moscow) với sự tham gia của 11.000 quân nhân Nga và nhiều khí tài.