[TRỰC TIẾP] Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát vừa qua đã lấy đi sinh mạng của hơn 2 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước. Đây là tổn thất và mất mát vô cùng to lớn. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với TP.HCM, TP. Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức.