[TRỰC TIẾP] Quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao

Ngày 30/3, Quốc hội thảo luận báo cáo của TAND tối cao, Viện KSND tối cao và tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


[TRỰC TIẾP] Quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao