Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình"

Sáng nay (22/9) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phát động Chương trình“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình".