vai trò xung kích của thanh niên

  • Bếp ăn Đoàn thanh niên công an Đồng Nai, ấm lòng trong đại dịch

    Bếp ăn Đoàn thanh niên công an Đồng Nai, ấm lòng trong đại dịch

    Nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trên tuyến đầu chống dịch, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai mô hình “Bếp ăn thanh niên” phục vụ suất ăn khuya cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.