Video: Kiểm tra cửa hàng Trang Nemo, phát hiện nhiều sản phẩm nghi giả nhãn hiệu

Chiều 9/12, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM ập vào kiểm tra cửa hàng Trang Nemo phát hiện nhiều sản phẩm nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Video: Kiểm tra cửa hàng Trang Nemo, phát hiện nhiều sản phẩm nghi giả nhãn hiệu