vụ lúa mới

  • Mùa vàng trên những cánh đồng Xứ Nghệ

    Mùa vàng trên những cánh đồng Xứ Nghệ

    Những ngày này, vụ gặt đang rộ tại Xứ Nghệ. Đâu đâu cũng thấy trên những cánh đồng là tiếng máy gặt liên hoàn ầm ì lẫn trong tiếng cười nói vui vẻ của những người nông dân, quyện với mùi khói đốt đồng tạo thành bức tranh ngày mùa tươi vui và đầy sắc mầu của nơi "non xanh nước biếc như tranh họa đồ"...

  • Đồng Tháp: Mô hình luân canh trồng mè cho vụ hè, vừa chống hạn, giá bán lại cao

    Đồng Tháp: Mô hình luân canh trồng mè cho vụ hè, vừa chống hạn, giá bán lại cao

    Luân canh trồng mè là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chống hạn hiệu quả đã được kiểm chứng nhiều năm qua tại tỉnh Đồng Tháp, hầu hết các loại mè có chi phí sản xuất thấp, giá bán tương đối cao. Bước vào vụ mùa nắng nóng trong năm, tại một số địa phương cây mè tiếp tục được nông dân lựa chọn thay vụ lúa mới.