xã Châu Quế Thượng

  • Yên Bái: Tấm gương người phụ nữ Phù Lá làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo

    Yên Bái: Tấm gương người phụ nữ Phù Lá làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo

    Những năm qua, phong trào phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã diễn ra sôi nổi, từ đó xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần tích cực, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.