Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 16/1: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Nhiều dấu hiệu bất thường trong kiểm tra và xử lý xe “bê tông tặc” trên tuyến đê sông Hồng?