Xem người Mông đảo ngói nhà trình tường trên cao nguyên đá

Để chống chọi với điều kiện khí hậu, đồng bào người Mông đã nghĩ ra cách xây dựng lên những ngôi nhà trình tường, với thiết kế rất đặc trưng, dựa lưng vào núi, mát dịu vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Cứ vài chục năm, những ngôi nhà này lại được đảo lại ngói một lần để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.

Xem người Mông đảo ngói nhà trình tường trên cao nguyên đá.