Xếp hạng 45 sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2/2020

Nằm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tỉnh Bến Tre đã tổ chức đánh giá đợt 2 năm 2020. Đợt đánh giá này sẽ có sự góp mặt của nhiều đơn vị, cơ quan ban ngành của tỉnh, nhằm đưa ra được những sản phẩm chất lượng nhất.
Đánh giá và xếp hạng 45 sản phẩm OCOP Bến Tre đợt 2/2020

Hội đồng giám khảo đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre, tổ chức đánh giá đợt 2 năm 2020. Tham gia Hội đồng đánh giá có 11 thành viên, thuộc văn phòng UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và PTNN, sở Khoa học và Công nghệ, sở Công thương, sở TN&MT, sở VH TT&DL, sở Y tế...

Đánh giá và xếp hạng 45 sản phẩm OCOP Bến Tre đợt 2/2020

Bến Tre: Đánh giá và xếp hạng 45 sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2/2020 - Ảnh 2.

Đến nay toàn tỉnh Bến Tre có 7 đơn vị huyện và thành phố có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Thông qua hội đồng đánh giá cấp tỉnh, với 59 sản phẩm đánh giá đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 25 sản phẩm đạt 3 sao, 31 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao, đã đề xuất Trung ương đánh giá công nhận sản phẩm OCOP quốc gia.