“5 tự 5 cùng”: Phương châm cho các HTX, tổ HTX, đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế tập thể

Sáng nay (3/10), trong khuôn khổ buổi Họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023, Phó chủ tịch TƯ Hội Nông dân VN Bùi Thị Thơm đã nhấn mạnh về yếu tố “5 tự, 5 cùng”, phương châm cho HTX, tổ hợp tác từng bước đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế tập thể.

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2023: Kinh tế tập thể và chuyển đổi số là điểm sáng nông nghiệp

“5 tự 5 cùng”: Phương châm cho các HTX, tổ HTX, đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế tập thể