Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển nhãn xuồng cơm vàng ở huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc là một trong những vựa trái cây của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với hàng ngàn hecta cây trái đặc sản được ngành chức năng xây dựng thương hiệu như: Thanh long, nhãn, quýt. Đặc biệt, nhãn xuồng cơm vàng được chọn để xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển nhãn xuồng cơm vàng ở huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát triển nhãn xuồng cơm vàng ở huyện Xuyên Mộc