Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 28/12: Việt Nam nhập khẩu trên 90% hạt giống rau, hoa mỗi năm

Bản tin Dân Việt Nóng 31/12: Nông dân tin tưởng, kỳ vọng vào những chỉ đạo của Thủ tướng