Tin liên quan

Kêu gọi 127 tàu rời khỏi vùng nguy hiểm của bão Noru trong 24h tới

Họp trực tuyến kịch bản đối phó với bão Noru