Bảo tàng huyện Hải Hậu - Chứng tích lịch sử

Bảo tàng huyện Hải Hậu được coi là một trong những địa chỉ đỏ, bởi nơi đây trưng bày và lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật cổ liên quan đến lịch sử văn hóa giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về bề dầy văn hoá và lịch sử đáng tự hào của đất và người Hải Hậu anh hùng.
Bảo tàng huyện Hải Hậu - Chứng tích lịch sử

Bảo tàng huyện Hải Hậu - chứng tích của lịch sử