Bất ngờ đổi thay của TP. Bắc Kạn sau 10 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn đã có sự đổi thay vượt bậc và vinh dự được đón nhận Bằng Công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Thành phố Bắc Kạn sau hơn 10 thực hiện xây dựng nông thôn mới