Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò: Triệu chứng, bệnh tích

Theo thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), từ năm 2013 đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại các nước trong khu vực Châu Á. Vì vậy, cần phải hiểu rõ một số đặc điểm bệnh và các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò: Triệu chứng, bệnh tích