Tin liên quan

Lâm Đồng vẫn duy trì ổn định 4.000 tấn rau, củ mỗi ngày xuất đi TP.HCM

Quảng Ngãi: Tỏi Lý Sơn khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19