Bình Thuận: Nông dân chuyển đổi cây trồng, trồng loại cây gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?

Thời tiết đang diễn biến ngày càng khắc nghiệt, khiến cho cây trồng khó sinh trưởng phát triển trên vùng đất quen thuộc. Thay đổi giống mới chịu hạn cũng như tiết kiệm nước tưới được nhiều nông dân tính đến vì có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn để cung ứng ra thị trường, thì nông dân mới có điều kiện cải thiện sinh kế.

Bình Thuận: Nông dân chuyển đổi cây trồng, trồng loại cây gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?

Bình Thuận: Nông dân chuyển đổi cây trồng, trồng loại cây gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?