Cà Mau: Hàng ngàn hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị mất trắng do mưa lớn kéo dài

Trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nhiều ngày trong tuần qua, do mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. Khoảng 2.357 hecta lúa, hoa màu và cây ăn trái ở địa phương bị mất trắng, khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau: Hàng ngàn hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị mất trắng do mưa lớn kéo dài

Cà Mau: Hàng ngàn hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị mất trắng do mưa lớn kéo dài